Elke dag worden we bewust en onbewust blootgesteld aan straling. Deze straling kan afkomstig zijn van apparaten in onze omgeving of van stralingen die uit de aarde komen.

Stralingsgevaar

Iedereen is zich er van bewust dat men dagelijks wordt blootgesteld aan stralingen. Toch lijkt de overgrote meerderheid hier niks mee te doen, mede doordat men vaak hoort of leest dat er nog geen harde bewijzen zijn voor schadelijke effecten van elektromagnetische straling. Echter zijn er tal van studies die inmiddels al hebben bewezen dat er absoluut negatieve gevolgen zijn!

Een veelvoorkomend eerste signaal van stralingsbelasting is vermoeidheid. Maar verder kan straling ook lijden tot gezondheidsproblemen aan oren, ogen, vruchtbaarheid en zelf tot een verhoogd risico op neurologische en cardiologische aandoeningen.

Stralingsmetingen

Avenas bied de volgende diensten aan met betrekking tot stralingsmetingen:

  • Technische metingen: met veldmeters worden de elektromagnetische frequenties van uw leefomgeving gemeten. We testen op o.a. zendmasten, telefoons, hoogspanning, enz.

  • Geopatische metingen: met de bioresonantie apparatuur wordt de aanwezigheid van aardstralen, wateraders en aardbreuken vastgesteld.

  • Energetische metingen van mens of dier: met behulp van de bioresonantie apparatuur wordt de impact van straling op het lichaam gemeten.

Aan de hand de meetresultaten ontvangt u advies over het elimineren, neutraliseren of compenseren van de straling.

Stoorvelden

We leven in een draadloos tijdperk, waarbij veel informatie door de lucht gaat. Informatie wordt via de ether doorgestuurd naar een apparaat wat het vervolgens weer omzet zodat wij dit kunnen begrijpen. Ons comfortabele energieveld wordt zo doorkruist door vele trillingen waar we geen invloed op hebben. Indien we ons hier niet voor afschermen en beschermen zal ons energetische emmer uitgeput raken met alle gevolgen van dien. De mens wordt moe, geïrriteerd en ziek. De creativiteit komt niet op gang, inspiratie ontbreekt en het leven verliest zijn geur en kleur. Kleine kinderen kunnen er last van hebben; slechte nachtrust, huilbuien, concentratieproblemen, allergieën, enz.

Het dagelijkse leefmilieu is uiterst belangrijk. Woon-, werk-, en slaapruimte dienen zodanig te zijn ingericht dat het lichaam zich kan herstellen. Vooral ´s nachts, als het lichaam in rusttoestand is, moeten de lichaamscellen worden geregenereerd, de giffen worden uitgescheiden zodat men weer fris, vrolijk en met veel levenslust de nieuwe dag kan beginnen. Helaas komt het steeds vaker voor dat wij ons in een omgeving bevinden waar dit niet meer mogelijk is door o.a. de elektrische wisselvelden, magnetische wisselvelden, gepulste elektromagnetische golven, lichamelijke elektrostress ten gevolge laagfrequente elektrische wisselvelden. Door een langdurige blootstelling aan deze stralingsvelden wordt het lichaam aangetast waardoor de persoon door “onverklaarbare” reden ziek wordt.

Met de technologie en de kennis die beschikbaar is kan Avenas de stoorvelden bepalen zodat men een duidelijk beeld krijgt van welke invloeden de stoorvelden hebben op ons lichaam. Na deze analyse kan men indien nodig de stoorvelden minimaliseren of zelfs neutraliseren. Meer weten? Kijk voor meer informatie over elektrosmog en geopatische belasting.